برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
تا اطلاع بعدی، کلاس های آلمانی با کیفیتی مناسب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
درصورت تمایل به ثبت نام مشخصات خود شامل : نام، نام خانوادگی، شماره موبایل و دوره درخواستی و روز ساعت مدنظر خود را به ایمیل mcphelp@hotmail.com ارسال نمایید تا در رزوی های کلاس های زیر قرار بگیرید.
همکاران ما در وقت مناسب از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود تا در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، مراحل ثبت نام به شما اعلام شود.
لازم به ذکر است موسسه ، اساتید ، متد و کارنامه عرصه مورد تایید انجمن فرهنگی اتریش (ÖKF) می باشد.

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
مرداد 1399 آنلاین زوج 17:00 - 20:30 1399/05/11 1399/07/09 50 100 1.400.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/05/16 1399/07/10 50 100 1.400.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
شهریور 1399 زوج 17:00 - 20:30 1399/06/22 1399/08/19 50 100 1.400.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399
آنلاین زوج 17:00 - 20:30 1399/06/22 1399/08/19 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399
آنلاین پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399 آنلاین زوج 17:00 - 20:30 1399/06/22 1399/08/19 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399 آنلاین
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399 آنلاین پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
شهریور 1399 آنلاین
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/06/20 1399/08/29 50 100 1.400.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

 

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر 1399                  

 

 

invalid Parametr!