مخصوص آن دسته از زبان آموزانی می باشد که در مدت کوتاه قصد تقویت زبان انگلیسی برای مهاجرت و یا شرکت در آزمونهای بین المللی چون IELTS را دارند، بدیهی است شرکت در این دوره ها نیازمند صرف وقت خیلی زیادتر از دوره های عادی می باشد و از آنجا که مطالب زیادی در هر جلسه به زبان آموزان آموخته می شود، بدون تلاش کافی نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.
کلاسها هفته ای سه جلسۀ چهار ساعته برگزار شده، کتابهای Cutting Edge بصورت کاملاً فشرده تدریس می گردد، زبان آموزان پس از شرکت در این دوره ها برای شرکت در کلاسهای IELTS آماده می باشند، در پایان این دوره در صورت نیاز، برای متقاضیان دوره IELTS یک دوره آمادگی Pre-IELTS نیز برگزار می گردد.

 

 

دوره  های فشرده موسسه عرصه
 طول دوره 
 ساعت در هر جلسه   تعداد جلسات  در هفته   

48 ساعت

1 ماه

4 ساعت 3

96 ساعت

2 ماه

4 ساعت 3

96 ساعت

2 ماه

4 ساعت 3

 

 

invalid Parametr!